Các đối tác chiến lược trên toàn cầu của Galanz

Kênh phân phối được đặt trên nhiều quốc gia

Với khoảng gần 40 000 nhân viên, với 13 công ty con, khoảng 52 văn phòng bán hàng và các chi nhánh được đặt tại Hồng Kông, Hàn Quốc, Châu Âu và Bắc Mỹ, Galanz đã phân phối sản phẩm của mình trên gần hết 200 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Sau nhiều năm phát triển, Galanz đã có nhiều đối tác khách hàng lớn. Đối tác SAMSUNG đặt hàng 15.000 chiếc mỗi tháng. Một nhà bán lẻ hàng đầu tại Pháp đặt 5000 chiếc mỗi tháng. Haier Châu Âu đặt hàng 3000 chiếc mỗi tháng. Khách hàng Đức Bomann đặt hàng 4000 chiếc mỗi tháng. Và còn rất nhiều khách hàng khác trên toàn thế giới….

Các đối tác chiến lược trên toàn cầu của Galanz