Tra cứu thông tin sản phẩm

Hướng dẫn tra cứu thông tin sản phẩm trên Website

  • Bước 1: Cào nhẹ lớp phủ bạc trên tem (dán trên bề mặt sản phẩm)
  • Bước 2: Ấn vào ĐÂY (đường link tra cứu mã bảo hành)
  • Bước 3: Nhập mã phủ cào và mã kiểm tra
  • Bước 4: Ấn vào kiểm tra
  • Bước 5: Kiểm tra thông tin trả về

– TRƯỜNG HỢP TRA CỨU THÔNG TIN SẢN PHẨM TRÊN WEBSITE NÀY CHỈ LÀ TRA CỨU ĐƯỢC THÔNG TIN KHI MÀ MÃ SỐ TEM ĐÓ ĐÃ ĐƯỢC XÁC THỰC BẰNG TIN NHẮN ĐIỆN THOẠI.

– NẾU MÃ TEM ĐÓ KHÔNG NHẮN TIN MÀ CHO XÁC THỰC QUA WEBSITE THÌ CHỊ KHÔNG CÓ CƠ SỞ NÀO ĐỂ BẢO HÀNH SAU NÀY, THƯỜNG BẮT KEY LÀ SỐ ĐIỆN THOẠI, NGÀY GIỜ NHẮN TIN MÃ TEM ĐÓ LƯU TRÊN HỆ THỐNG